பட்டப் படிப்புகளுக்கு…

இந்தியாவில் சம்ஸ்க்ருத பல்கலைக் கழகங்கள் பனிரெண்டு இருக்கின்றன. இவற்றுடன் இணைந்த/மற்றும் வேறு பல்கலைக் கழகங்களுடன் இணைந்த சம்ஸ்க்ருத கல்லூரிகள் சுமார் நூறு இருக்கலாம். தொலை தூர கல்வி மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்க விரும்புவோர் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ள சம்ஸ்க்ருத பல்கலைக் கழகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். ராஷ்ட்ரிய சமஸ்க்ருத வித்யா பீடம் – திருப்பதி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர வேத பல்கலைக் கழகம் – திருப்பதி காமேஷ்வர் சிங் தர்பங்க சம்ஸ்க்ருத பல்கலைக் கழகம் – பீகார் ராஷ்ட்ரிய சம்ஸ்க்ருத… மேலும் படிக்க