ப்ரஹேலிகா

ப்ரஹேலிகா என்றால் விடுகதை – Puzzle, Riddle என்று பொருள். சம்ஸ்க்ருதத்தில் இது போன்ற சிறிய விடுகதை சுலோகங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன. சமத்காரமான இந்த சுலோகங்களில் பல வகை உண்டு. சாடு (चाटु) சுலோகங்கள், டுப் (टुप्) கவிதை, சமஸ்யா பூர்த்தி (समस्यापूर्ति) என்று வேறு வகைகளும் உண்டு. சில சுவாரசியமான பிரபலமான விடுகதைகள் இந்த கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க