பதிப்பாளர்கள்

சஞ்சிகைகள்

 • சந்தமாமா சம்ஸ்க்ருத சஞ்சிகை (चन्दमामा)
  சந்தமாமா இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட்.
  82, டிபென்ஸ் ஆபீசர்ஸ் காலனி,
  ஈக்காடுதாங்கல், சென்னை – 600 0032.
  வலைத்தளம்:http://www.chandamama.com
 • சம்ஸ்க்ருத ஸாம்ப்ரதம் (संस्कृत साम्प्रतम्)
  Ekalavya Sanskrit Academy.
  Core House, Off CG Road
  Ahmedabad, Gujarat – 380 006.
  வலைத்தளம்: http://www.eklavya.org/sanskritacademy.html
 • சுதர்மா சம்ஸ்க்ருத தினசரி (सुधर्मा संस्कृत दिनपत्रिका)
  No. 561, 2nd cross, Ramachandra Agrahara,
  Mysore, Karnataka – 570 004.
  வலைத்தளம்: http://sudharma.epapertoday.com
 • சம்பாஷண சந்தேஷ: (संभाषण सन्देशा)
  “Aksharam”, VIII cross, Girinagar II phase,
  Bangalore – 560 085.

  வலைத்தளம்: http://samskritam.in
 • ஸ்ரக்தரா மாதாந்திர சம்ஸ்க்ருத சஞ்சிகை (स्रग्धरा मासिकी वृत्तपत्रिका)
  Dr Pramod Chandra Mishra, The Editor
  Subhadra Nagar, Balighat
  Puri – 2, Orissa.
  Phone: 06752-654070. 9040643739
 • ரஸனா மாதப் பத்திரிகை (रसना संस्कृत मासपत्रिका)
  Asmitha Publications,
  Yasoda Building, Behind Malabar Gold,
  Puthiyara P.O., Kozhikode – 673004. Kerala – 673004.
  Phone: 0495 3042176, +919387682443, +919447874468
  Email: asmitha@live.in, rasana@live.in
  https://samskritarasana.com/

ஆன்லைனில் சம்ஸ்க்ருத புத்தகங்கள் வாங்க