அக்ஷரமாலா

रामः लिखति अ-आ-इ-ई ।
कृष्णः लिखति उ-ऊ-ऋ-लृ ।
बाला लिखति ए-ओ-ऐ-औ ।
अं अः लिखति गोपीनाथः ।।१।।

ராம​: லிக²தி அ-ஆ-இ-ஈ |
க்ருஷ்ண​: லிக²தி உ-ஊ-ரு-ல்ரு |
பா³லா லிக²தி ஏ-ஓ-ஐ-ஔ |
அம் அ​: லிக²தி கோ³பீநாத²​: || 1||

का त्वं बाले? काञ्चनमाला ।
कस्याः पुत्री? कनकलतायाः ।
हस्ते किं ते? तालीपत्रम् ।
का वा रेखा? क-ख-ग-घ ।।२।।

கா த்வம் பா³லே? காஞ்சநமாலா |
கஸ்யா​: புத்ரீ? கநகலதாயா​: |
ஹஸ்தே கிம் தே? தாலீபத்ரம் |
கா வா ரேகா²? க-க²-க³-க⁴ || 2||

कस्त्वं बाल? मोहनकृष्णः ।
कस्याः पुत्रः? हेमलतायाः ।
हस्ते किं तत्? लेखनफलकम् ।
किं तल्लिखितं? च-छ-ज-झ ।।३।।

கஸ்த்வம் பா³ல? மோஹநக்ருஷ்ண​: |
கஸ்யா​: புத்ர​:? ஹேமலதாயா​: |
ஹஸ்தே கிம் தத்? லேக²நப²லகம் |
கிம் தல்லிகி²தம்? ச-ச²-ஜ-ஜ² || 3||

का त्वं बाले? स्नेहलताहम् ।
कस्याः पुत्री? हंसलतायाः ।
हस्ते किं तत्? लेखनपत्रम् ।
किं वा लिखसि? ट-ठ-ड-ढ ।।४।।

கா த்வம் பா³லே? ஸ்நேஹலதாஹம் |
கஸ்யா​: புத்ரீ? ஹம்ஸலதாயா​: |
ஹஸ்தே கிம் தத்? லேக²நபத்ரம் |
கிம் வா லிக²ஸி? ட-ட²-ட³-ட⁴ || 4||

कस्त्वं बाल? दीनदयालुः ।
को वा जनकः? रामकिशोरः ।
हस्ते किं ते? पुस्तकमेव ।
किं वा पठसि? त-थ-द-ध ।।५।।

கஸ்த்வம் பா³ல? தீ³நத³யாலு​: |
கோ வா ஜநக​:? ராமகிஸோ²ர​: |
ஹஸ்தே கிம் தே? புஸ்தகமேவ |
கிம் வா பட²ஸி? த-த²-த³-த⁴ || 5||

का सा बाला? प्रेमलता सा ।
कस्याः पुत्री? कल्पलतायाः ।
हस्ते किं वा? लेखनपत्रम् ।
किं वा वदति? प-फ-ब-भ ।।६।।

கா ஸா பா³லா? ப்ரேமலதா ஸா |
கஸ்யா​: புத்ரீ? கல்பலதாயா​: |
ஹஸ்தே கிம் வா? லேக²நபத்ரம் |
கிம் வா வத³தி? ப-ப²-ப³-ப⁴ || 6||

श्रीशः लिखति य-र-ल-व ।
माला पठति श-ष-स-ह ।
सर्वो लिखति ञमङणनमिति ।
देवः नन्दति दृष्ट्वा सर्वम् ।।७।।

– (सं) ए.वासुदेव बल्लाळः

ஸ்ரீஸ²​: லிக²தி ய-ர-ல-வ |
மாலா பட²தி ஸ²-ஷ-ஸ-ஹ |
ஸர்வோ லிக²தி ஞமஙணநமிதி |
தே³வ​: நந்த³தி த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வம் || 7||

4 Comments அக்ஷரமாலா

 1. anant kulkarni

  अनंत कुलकर्णी, पुणे ,महाराष्ट्र :-मनोहरं च गेयं बालगीतम रचितं वासुदेव बल्लाल महोदयेन . मम हार्दा धन्यवादाः .

 2. சிவஸ்ரீ. விபூதிபூஷண்

  அக்ஷரமாலை அருமை. இந்தப்பாடலை டவுன்லோடு செய்யும் வண்ணம் பிடிஎப் இணைப்பாக வழங்கினால் எளிதாக இருக்கும்.
  அன்புடன்
  சிவஸ்ரீ

 3. p.s Raman

  Good one.
  Please see a book from Arvind Asram (pondicheri) “Speak Sanskrit the easy way”
  There are some BEAUTIFUL RHYMES (5 or 6 ) for children to learn grammar and also build sentences.
  Please have a look and see how best we can do similar ones
  Regards
  Raman

Write a Reply or Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன


  Type Comments in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi OR just Click on the letter)